adolescents

  • Tècniques d’estudi i estratègies de planificació i organització.
  • TDHA i TEA.
  • Problemes de conducta.
  • Ansietat, pors, fòbies i obsessions.
  • Inestabilitat emocional, estats depressius.
  • Inseguretat, baixa autoestima i manca de motivació.
  • Gestionar la pèrdua (ol, separacions, amics, …)
  • Bullying.
  • Assessorament familiar.