adults

  • Estrés.
  • Ansietat, pors, fòbies i obsessions.
  • Inestabilitat i estats depressius.
  • Inseguretat i baixa autoestima.
  • Gestionar la pèrdua (laboral, dol, separacions, …)
  • Conviure amb el dolor crònic.
  • Millorar la comunicació (parella, família, laboral, … )