nens

 • Dificultats d’aprenentatge.
 • TDHA i TEA
 • Problemes de conducta i relació.
 • Ansietat i estrés.
 • Pors, fòbies i obsessions.
 • Inestabilitat emocional i problemes de l’estat d’ànim.
 • Inseguretat i baixa autoestima.
 • Gestionar la pèrdua. Dol, separacions i ruptures familiars.
 • Habilitats socio-emocionals.
 • Dificultats de comunicació.
 • Control d’esfínters.
 • Gestió de les tecnologies.
 • Assessorament familiar.