PSICOLOGIA

Oferim el servei de Psicologia des d’una perspectiva integradora i intervenim en nens, adolescents i adults a traves de teràpies individuals, de parella i familiars.